Muutokset jäsenyydessä

 

Muutokset elämässä

Moni elämäntilanne vaikuttaa jäsenyyteen. Huolehdithan että tietosi ovat ajan tasalla.

Monet muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat myös jäsenyyteen, jäsenmaksun maksamiseen ja jopa jäsenmaksun suuruuteen.  Pidäthän huolen siitä, että tietosi ovat liitossa ajan tasalla.

Asevelvollisuus

Olet oikeutettu vapautukseen liiton jäsenmaksusta armeijan tai siviilipalveluksen ajalle. Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Eläke

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita, jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta; 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain jäsenpalvelun lähettämällä tilisiirrolla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki voimassa olevat liiton jäsenedut.

Nimi- tai yhteystietojen muutos

Posti toimittaa automaattisesti jäsenten muuttuneet nimi- ja osoitetiedot JHL:lle. Osoitetiedot päivittyvät automaattisesti vain Manner-Suomen osalta.  Ilmoita uusi osoitteesi JHL:n jäsenpalveluun, jos olet kieltänyt osoitetietojesi luovuttamisen eteenpäin.

Yhteystietosi voit päivittää Jäsenpalvelu 24h:ssa, tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Jos nimesi muuttuu, JHL ei lähetä uutta jäsenkorttia.

Omaishoitaja

Omaishoitajana maksat minimijäsenmaksua, joka on 8 €/kk ja se maksetaan neljännesvuosittain 24 € kerralla. Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalvelusta .

Maksat jäsenmaksua vain ansiotuloista, jos olet omaishoidon ohella töissä.

Opiskelu

Päätoimisena opiskelijana olet vapautettu liiton jäsenmaksusta. Mikäli olet töissä päätoimisen opiskelun ohella ja kuulut JHL:n työttömyyskassaan, sinun kuuluu maksaa palkkatuloistasi työttömyyskassan jäsenmaksua.Maksamalla  jäsenmaksun säilytät saavuttamasi työttömyysturvan. Työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,38% bruttotuloista. Ilmoita oikeudestasi jäsenmaksuvapautukseen Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun, mistä voit myös tilata jäsenmaksuviitteet työttömyyskassan jäsenmaksun maksamista varten.

JHL:n tulkinta, päätoiminen opiskelija:

  • on pääsääntöisesti päivät koulussa
  • on oikeus nostaa opintotukea
  • ei ole oppisopimus- tai monimuoto-opiskelija
  • ei ole normaalissa päivätyössä.

Opiskelijajäsenyys:

Jos olet liittynyt JHL:ään suoraan opiskelijajäseneksi, olet vapautettu jäsenmaksun maksamisesta ilmoittamasi opiskelun ajaksi. Liiton jäsenyys jatkuu automaattisesti ilmoittamasi valmistumispäivän jälkeen. Sinun kannattaa liittyä myös työttömyyskassaan,  jos olet töissä opiskelun ohessa, Työttömyyskassan jäsenenä sinulla on mahdollisuus kerryttää työssäoloehtoa. Työttömyyskassaan voit liittyä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen.

Voit ilmoittaa opiskeiljajäsenyyttä koskevista muutoksista sähköisellä lomakkeella.

Osa-aikaeläke – Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osa-aikaeläkkeestä ei makseta jäsenmaksua. Jäsenmaksu maksetaan vain osa-aikatyöstä saadusta ansiotulosta. Ota yhteys jäsenpalveluun, jos olet osa-aikaeläkkeellä ilman, että olet palkkatöissä.

Osa-aikaeläkkeiden myöntäminen loppui 1.1.2017 Osa-aikaeläke voitiin myöntää siten, että sen viimeinen mahdollinen alkamisajankohta oli 1.1.2017. Sen jälkeen ei ole enää myönnetty uusia osa-aikaeläkkeitä. Aiemmin myönnetyt ja viimeistään 1.1.2017 alkaneet osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen, kun eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017. Lue lisää osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä.

Palkaton vapaa

Tarkista kuuluuko sinun maksaa minimijäsenmaksua, vai oletko oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.  Sinun kuuluu maksaa palkansaajan jäsenmaksua, jos olet vapaan aikana töissä toisella työnantajalla.

Perhevapaa

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen palkattoman perhevapaan ajalle.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun. Kerro samalla onko kyse äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta.

Muistathan huolehtia jäsenmaksun maksamisesta, kun palaat töihin.

Peruspäiväraha, maksajana joko KELA tai JHL:n työttömyyskassa

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun. Maksuvapautuksesta ilmoitetaan takautuvasti kolmen kuukauden jaksoissa. Esim. jos työttömyytesi alkaa ensimmäinen päivä tammikuuta ja jatkuu maaliskuun loppuun saakka – ilmoita tammi-maaliskuun jäsenmaksuvapautuksesta heti huhtikuun alussa.

Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja.

Sairausloma

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen palkattoman sairausloman ajalle. Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun.

Työpaikan vaihtaminen

Aloittaessasi uudessa työpaikassa huolehdi, että jäsenmaksut pysyvät ajan tasalla.
Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkastasi tai maksamalla sen itse.

Ilmoita työpaikan vaihdosta jäsenpalveluun, samalla voit tilata esitäytetyn jäsenmaksujen perintäsopimuksen. Voit myös tulostaa perintäsopimuksen.  Samalla voit tarvittaessa vaihtaa yhdistystä, koska paikallinen edunvalvonta tapahtuu yhdistyksen kautta. Yhdistys määräytyy työnantajan, sopimusalan, sekä maantieteellisen sijainnin perusteella.

Maksaessasi jäsenmaksusi itse voit päivittää työsuhdetietosi joko Jäsenpalvelu 24h:ssa tai samalla kun tilaat jäsenmaksuviitteet jäsenpalvelusta.

Työttömyys tai lomautus

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.

Lähetä päivärahahakemuksesi täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan. Helpoiten teet sen sähköisesti työttömyyskassan eWertti Nettikassan kautta. Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin.

Työttömyyskassa sivuilla ohjeistetaan myös siitä mitä teet jos olet työtön ja sairastut, ja miten se vaikuttaa hakemuksen täyttämiseen.

Ansiopäivärahan hakuohjeet työttömyyskassan ohjepankissa
eWertti nettikassa
Työttömyyskassan yhteystiedot
Jos sairastut työttömänä

Ulkomaille

Lähtiessäsi ulkomaille ilman että sinulla on opiskelu- tai työpaikkaa, maksat minimijäsenmaksua. Minimijäsenmaksu on 8 €/kk.

Tarkista ennen lähtöäsi työttömyysturvasi voimassaolo työttömyyskassasta.

Ilmoitathan ulkomailla oleskelustasi jäsenpalveluun.

Vuorotteluvapaa

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa perii automaattisesti jäsenmaksun maksamastaan vuorottelukorvauksesta. Sinun tulee maksaa minimijäsenmaksua, jos KELA maksaa vuorottelukorvauksesi. Tilaa jäsenpalvelusta jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksua varten.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta löydät työttömyyskassan sivuilta.

Yhdistyksen vaihtaminen

JHL:n jäsenenä voit vaihtaa helposti yhdistystä sähköisellä lomakkeella. Voit myös tulostaa lomakkeen, joka tulee lähettää täytettynä joko haluamaasi jäsenyhdistykseen tai postittaa JHL:n jäsenpalveluun. Jos et ole vielä jäsen voit liittyä JHL:n jäseneksi sähköisellä liittymislomakkeella.

Paikallisen edunvalvonnan kannalta on tärkeää kuulua oikeaan yhdistykseen. Yhdistystä voit vaihtaa, mikäli työnantajasi toimii uuden yhdistyksen järjestämisalalla. Työttömänä ollessasi voit vaihtaa paikalliseen yhdistykseen, jos muutat toiselle paikkakunnalle ja ilmoittaudut siellä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Pidä huolta myös jäsenmaksujen maksamisesta.

Yrittäjäksi

Ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta jäsenpalveluun. JHL:n jäsen voi olla liiton toimialoilla työskentelevä itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia. Yrittäjän jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa.

Tarkista työttömyysturvasi voimassaolo työttömyyskassasta.
Yrittäjä ei voi olla palkansaajajärjestön työttömyyskassan jäsenenä kuin tietyn jälkisuoja-ajan.

Yrittäjien työttömyyskassoja ovat AYT ja SYT.

Liitosta ja työttömyyskassasta eroaminen

Eroilmoitus on tehtävä kirjallisena. Ilmoita erosta jäsenpalveluun, kerro samalla haluatko erota sekä liitosta että työttömyyskassasta. Eropäivä on jäsenen ennakkoon ilmoittama ajankohta, tai sähköisen ilmoituksen lähetyspäivä. Takautuvasti ei voi erota.

Toimita jäsenmaksujen perinnän peruutuslomake työnantajasi palkanlaskentaan, mikäli jatkat eron jälkeen samalla työnantajalla.

Liiton vaihtaminen

Liittoa vaihtaessasi tarkista uudelta liitoltasi, voitko valtuuttaa heidät tekemään eroilmoituksen puolestasi vai täytyykö sinun tehdä se itse. Jäsenen vastuulla on huolehtia, että jäsenyys on kunnossa eropäivään saakka.