Kannanotto yleistyöaikaan

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ.

Ammattijärjestöjen kannanotto pöytäkirjan liitteeksi,

§13 Työaikamuodon muuttaminen

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) jaksotyöaikamääräykset uudistuivat 1.6.2015 alkaen. Sen yhteydessä ns. muodollista jaksotyöaikaa koskevat, keskeytyneen jakson erityismääräykset poistuivat ja jatkossa kaikkiin jaksotyöajan piiriin kuuluviin noudatetaan samoja, ennalta suunnitellun keskeytyksen tai muun keskeytyksen määräyksiä.

Jaksotyön soveltamisala KVTES:n työaikaluvun 9 §:n 1. mom. mukaan jaksotyöaikaa voidaan soveltaa työaikalain 7 §:ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä, kuten sairaaloissa, huoltolaitoksissa, terveyskeskuksissa, ympäri vuorokauden toimivissa lasten päiväkodeissa ml. ryhmäperhepäiväkodeissa, vammaisten asuntoloissa, kesäsiirtoloissa, pakolaiskeskuksissa, vanhusten palvelutaloissa, kotitaloustyössä ja perhepäivähoidossa.

Jaksotyöajan käytön soveltamisala säilyy samana myös uusissa jaksotyö-aika määräyksissä 1.6.2015 alkaen. Jaksotyöuudistuksen yhteydessä KT ja pääsopijajärjestöt sopivat, että muodollista jaksotyötä tekevät siirtyvät jaksotyöhön.

Työnantajamme on nyt siirtämässä työnjohto-/ ja direktio-oikeudella, yksipuolisella päätöksellä, päivätyötä tekevät yleistyöaikaan.

Mikäli työntekijöitä aiotaan siirtää toiseen työaikamuotoon, tulee se valita KVTES:n työaikaluvun määräysten mukaan. Toimistotyötä tekevät tulee siirtää toimistotyöaikaan, kun työn luonne ja laatu on toimistotyötä.

Työsuhteen alussa työnantaja päättää lähtökohtaisesti työehtosopimuksen asettamissa rajoissa tarkoituksenmukaisen työaikamuodon ko. tehtävään mitä missäkin työyksikössä käytetään. Mikäli työsopimuksella on sovittu työaikamuodosta, on sen muuttaminen mahdollista yksipuolisesti ainoastaan, jos työnantajalla on irtisanomisperuste.

 Pääsopijajärjestöjen kanta on, että työnantaja ei saa muuttaa työaikamuotoa yksipuolisesti, koska säännöllisestä työajasta on tullut sopia työsopimuksella.

 

Mikkeli 4.11.2015

 

TEHY         Lm Johanna Puhakka                     JHL   Plm Sari Rautiainen

 

JYTY Plm Tiina Martikainen